Konkurranselovens bokforskrift oppheves 1. mai 2024

Ny boklov og utfyllende forskrift trådte i kraft 1. januar 2024. Bokloven erstatter konkurranselovens forskrift fra 2014. Den gjør det mulig å blant annet avtale fastpris ved omsetning av bøker, som ellers ville vært forbudt. Boklovens forskrift inneholder overgangsbestemmelser som innebærer at konkurranselovens forskrift blir overflødig etter 30. april 2024. Forskriften er derfor opphevet med virkning fra 1. mai 2024. Opphevelsen har ingen praktiske konsekvenser.

Les mer om bokloven