Konkurransetilsynet om petroleumsnæringen

Nærings- og fiskeridepartementet ba i juli 2016 Konkurransetilsynet om å gi en overordnet beskrivelse av konkurranseforholdene i petroleumsnæringen, også leverandørindustrien.

Tilsynet skulle samtidig gi en vurdering av om og eventuelt hvordan konkurransepolitiske virkemidler, særlig håndheving av konkurranseloven, kan benyttes til å motvirke eventuelle skadelige virkninger som følge av utnyttelse av kjøpermakt.

Næringsministeren bestilte vurderingen fra Konkurransetilsynet som et grunnlag for å besvare interpellasjonen fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (Krf) av 15. juni 2016.

– Nå gjennomgår vi utredningen fra Konkurransetilsynet, sier næringsminister Monica Mæland.

 Les utredningen fra Konkurransetilsynet her.

 Spørsmål om innholdet kan rettes til Konkurransetilsynet, post@kt.no eller på telefon 47 66 77 77.

Til toppen