Konsesjonen til Skurvenuten vindkraftverk gis virkning som statlig plan

Olje- og energidepartementet har torsdag besluttet at konsesjonen til Skurvenuten vindkraftverk gis virkning som statlig plan. Departementet har også avslått klagene på NVEs godkjenning av detaljplanen for vindkraftverket.

ASKO Rogaland AS fikk i 2014 konsesjon av NVE til bygging av et vindkraftverk på inntil 10 MW på Skurvenuten i Gjesdal kommune. Det ble samtidig gitt konsesjon til et tilsvarende prosjekt på Tindafjell i Gjesdal. Konsesjonsvedtakene ble ikke påklaget. Byggingen av Tindafjell vindkraftverk har startet opp.

- Forutsigbarhet er helt sentralt når utbyggere planlegger store investeringer i fornybar kraftproduksjon. Det ble gjennomført en grundig konsesjonsbehandling av begge vindkraftverkene før tillatelse til bygging ble gitt, og vedtakene ble ikke påklaget. Samtidig realisering av Tindafjell og Skurvenuten er av stor økonomisk betydning for byggingen av disse fornybarprosjektene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Departementet har merket seg at ASKO risikerer økonomisk tap dersom den planlagte samtidige realiseringen av Tindafjell og Skurvenuten ikke lar seg gjennomføre. Departementet har i vurderingen av anmodningen fra ASKO om at konsesjonen gis virkning som statlig plan, lagt vekt på hensynet til forutsigbarhet for konsesjonæren.

Les vedtak om statlig planvirkning her.

Les vedtak knyttet til klagene på NVEs godkjenning av detaljplan her.

Til toppen