Korn- og kraftfôrpolitikken

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var en av innlederne på kornkonferansen 2014.

– Regjeringen har i vår politiske plattform målsetninger om å legge til rette for en effektiv, lønnsom og økt matproduksjon. Regjeringen vil gjennomføre endringer på en måte som i størst mulig grad ivaretar næringsdrivendes behov for rimelig forutsigbarhet om rammebetingelser, sa Sylvi Listhaug. – Utviklingen av kornproduksjonen i Norge er en fascinerende historie, sa landbruks- og matminsteren, og viste til at mens det før 1970 var svært lite matkorndyrking i Norge, er vi i gode avlingsår så godt som selvforsynte med matkorn. 

Det skal lønne seg å være en dyktig bonde
– Det skal lønne seg å være en dyktig bonde, fastslo Listhaug. – Vi må se på om virkemidlene i tilstrekkelig grad stimulerer til å ta ut høyere avlinger, jf. regjeringsplattformen om å gjøre budsjettstøtten mer produksjons- og mindre arealavhengig innenfor rammene av internasjonale regelverk. Dette vil også komme heltidsbønder til gode, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Kornarealet redusert
Kornproduksjonen i Norge var sterkt økende fra 1970 og til 1991 da det norske kornarealet var på sitt høyeste. Fra 1991 og fram til 2013 har kornarealet vært fallende og blitt redusert med totalt om lag 750 000 dekar. I perioden 2005 til 2013, under rød-grønt styre er kornarealet redusert med 11 prosent eller 350 000 dekar. 

Økt kornproduksjon internasjonalt
Internasjonalt ventes det rekordstor produksjon i 2013-2014, med opp mot 1,95 mrd. tonn korn. Hvete utgjør rundt 38 prosent og mais rundt 47 prosent av den totale kornproduksjonen. International Grain Council (IGC) venter at verdens samlede kornproduksjon vil øke med rundt 1,6 prosent årlig fram mot 2018-2019, og passere 2 mrd. tonn i 2016-2017. 

Den globale kornproduksjonen har steget jevnt over mange år, med unntak for noen år på grunn av tørke og avlingsvikt. Det globale kornforbruket har økt i om lag samme takt som økningen i produksjonen. Befolkningsvekst og velstandsøkning bidrar til økning i kornforbruket.   

På Kornkonferansen 2014: F.v. Nils T. Bjørke, leder Norges Bondelag. Sylvi Listhaug, landbruks-og matminister. Jon Arne Ulvan, adm.dir. Felleskjøpet Agri.
På Kornkonferansen 2014: F.v. Nils T. Bjørke, leder Norges Bondelag. Sylvi Listhaug, landbruks-og matminister. Jon Arne Ulvan, adm.dir. Felleskjøpet Agri. (Foto: LMD)

 

Til toppen