Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 27. mars

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse, fredag 27. mars.

Kjære alle sammen, og god fredag!

**

Tidligere i dag ble nye økonomiske tiltak rettet mot små- og mellomstore bedrifter og grundere presentert.

Jeg skal ikke gå inn på alt, men jeg vil nevne noe av det som nå vil hjelpe flere små og mellomstore bedrifter.

For det første foreslår regjeringen å opprette en slags kontantstøtteordning.

Dette betyr at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig nedgang i omsetningen som følge av korona-situasjonen.

For der andre gis det også et tilskudd til unge vekstbedrifter, lånerammen for innovasjonslån økes med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner og 50 millioner i tilskudd til private innovasjonsmiljøer.

Dette og flere andre nye støtteordninger i det opplegget som ble presentert tidligere i dag.

Det finnes mer informasjon på regjeringens korona-sider, og enda mer vil komme i tiden fremover.

**

I dag har Kongen i statsråd vedtatt de første regelendringene med hjemmel i den midlertidige korona-loven.

  • Justisdepartementet endrer lovverket slik at vi enklere skal få gjennomført rettsaker for domstolene.
  • Kommunaldepartementet endrer lovverket slik at en skal slippe fysisk oppmøte på årsmøter i sameie og borettslag
  • Næringsdepartementet endrer lovverket slik at en slipper fysisk oppmøte på aksjeselskapers generalforsamlinger.

Det skal selvsagt være åpenhet om hvordan regjeringen bruker loven.

Derfor samles alle forskrifter, både de som er på høring og de som er vedtatt, på korona-sidene på regjeringen.no.

Her vil de ligge ute og tilgjengelig i ett døgn etter vedtak, slik at Stortinget har mulighet til å komme med innvendinger.

**

Det er mange som har fulgt rådene om å jobbe hjemmefra – det er bra.

Det er det grunn til å tro at vi nok må fortsette med en stund til.

Da er det veldig viktig at alle tenker over IKT-sikkerhet.

Dette er særlig viktig for de som ikke pleier å jobbe hjemmefra.

Man må være våken.

Skift passord på enheter og ruteren, det reduserer risiko.

Spør IKT-ansvarlige i bedriften om, og du kan også finne informasjon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på NSM.no

Vi ser også tilfeller hvor kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen til bl.a. svindelforsøk.

Regjeringen har derfor i dag offentliggjort at vi bevilger 5 millioner kroner til NSM for å styrke varslingssystemet for digital infrastruktur.

**

Så må vi passe ekstra på barna våre om dagen.

Der hvor vi før i tiden advarte barn mot å ta imot godteri fra fremmede, kan en overgriper i dag utgi seg for å være en jevnaldrende venn på nett hele døgnet, hele uken, fra alle deler av landet.

Det er selvsagt viktig at Politiet prioriterer dette arbeidet høyt.

Men det er også viktig at vi som foreldre følger med og snakker med barna våre om hvordan de bruker internett.

På den måten kan vi forebygge og forhindre alvorlig kriminalitet.

**

Vi går inn mot en helg.

Det er mange som nå er ute av karantene, og som vil ut og være sosiale.

Se nye fjes.

Og det er veldig bra å komme seg ut.

Og vi må ikke havne i en situasjon der vi går rundt og er sinte fordi det ser ut som at folk ikke holder riktig avstand.

Folk gjør så godt de kan.

Frisk luft og en god samtale kan forebygge ensomhet, og det må vi støtte.

**

Kanskje dette kan være helgen for å finne en ny rute.

Det finnes mange nettsider og kilder til tips om hvor en kan gå.

Oppsøk Turistforeningens nettsider, eller gå på ut.no, for å finne inspirasjon til nye destinasjoner i helgen

**

Med det vil jeg ønske alle en god helg, og gi ordet til helseministeren.