Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 9. november

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen, god mandag!

I dag trer flere nye regler i kraft.

Vi er i en ny fase hvor vi må gjøre en ekstra innsats for å bekjempe smitten.

Vi gjør det fordi smittetallene øker i hele Europa, også i Norge.

Det er bedre å stramme til nå, og så håper vi at vi kan slippe opp mer før jul.

Vi følger her en viktig prioritering som vi har fulgt siden mars: Vi vil først og fremst skjerme barn og unge og arbeidsplasser.

Det betyr at for å kunne holde barn på skole, barnehage og SFO og sørge for at flest mulig kan være i arbeid, så må vi stramme inn andre steder.

For å begrense importsmitte valgte derfor regjeringen å innføre en krav om negativ covid-19-test når personer kommer til Norge og en ordning med obligatorisk karantenehotell som gjelder fra og med i dag.

Reisende fra såkalte røde land, altså land med mer enn 25 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste 14 dager, må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge.

Testen må være tatt under 72 timer før innreisen.

Dersom en ikke fremviser en slik test, blir man nektet innreise, det vil si hvis man ikke er norsk eller bor i Norge.

Når det gjelder ordningen med obligatorisk karantenehotell, så innebærer ikke den noen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene.

Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise.

Alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er noen viktige unntak:

  • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.

Det er også noen grupper som er helt unntatt fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden:

  • Det er personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har hatt covid-19.
  • Det er personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Det samme gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet.
  • Og det er personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.

Det vil være en egenandel for oppholdene på hotellet, 500 kroner per natt for privatpersoner og 1 500 kroner for arbeidsgivere.

For øvrig vil staten refundere kommunenes utgifter til karantenehoteller.

Det blir også slik at persone på karantenehotellet skal få mulighet til å teste seg for covid-19.

Men selv om man tester negativt under karanteneperioden, blir ikke karantenetiden forkortet.

**

Jeg forstår at folk synes det er vondt at innføringen av pålagt karanteneopphold på hotell for folk som skal til Norge, kan gjøre at det igjen blir vanskelig å få besøk fra kjærester, besteforeldre eller annen familie.

**

Før helgen møtte jeg politidirektør Benedicte Bjørnland som redegjorde for politiets prioritering for å håndheve brudd på smittevernloven og politiloven. I tillegg har Riksadvokaten i et midlertidig direktiv sagt at politiet bør prioritere prioritere strafferettslig håndhevelse av smittevernbestemmelsene, også de lokalt vedtatte.

Vi er i en vanskelig situasjon og de aller fleste kjenner reglene godt. Da må vi forvente at de følges og at man ikke samles fest.

Det er vår alles felles innsats som avgjør hvor raskt vi lykkes med å slå ned viruset.

Politiet vil fremover håndheve reglene tydeligere.

Det betyr i praksis bøter og fengsel ved alvorlige brudd på reglene.

**

Før jeg gir ordet til helseministeren, så er det viktig å påpeke at vi nå står i en vanskelig situasjon hvor vi kan miste kontrollen om vi ikke gjør de riktige tingene, og da er det viktig at vi alle setter inn en ekstra innsats.

Mitt budskap er tydelig: Hold deg hjemme. Jo færre folk vi møter, jo lavere sannsynlighet er det for smittespredning.

Når det er sagt er det god psykisk helse å være med folk, så noen venner bør vi alle møte, på trygg avstand, og med god hånd- og hostehygiene.

Hvis vi alle gjør jobben vår, kan vi forhåpentlig få en litt mer normal jul, men det kommer til å kreve en innsats.

Vi kan ikke gi oss nå – selv om vi alle begynner å bli lei.

**

Og med det, gir jeg ordet til Bent.