Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kortere ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig ventetid har gått ned med to dager innen psykisk helsevern for barn og unge fra 2017 til 2018, og ned én dag innen psykisk helsevern for voksne. Innen somatikk er ventetiden gått opp med to dager.

Gjennomsnittlig ventetid for barn og unge i psykisk helsevern var 47 dager i 2018. Det er en nedgang på to dager sammenlignet med 2017. Siden 2013 har ventetiden for barn og unge gått ned med seks dager.

- Jeg er glad for at ventetiden for barn og unge går ned. Hvis vi klarer å hjelpe unge tidlig, vil det ha stor betydning for dem for resten av livet. Jeg er opptatt av at ventetiden for barn og unge i psykisk helsevern må bli enda kortere, og har satt som mål at gjennomsnittlig ventetid for denne gruppen ventetid skal være under 40 dager i 2019, sier helseminister Bent Høie.

Kortere ventetid psykisk helsevern for voksne

For voksne i psykisk helsevern var gjennomsnittlig ventetid 45 dager i 2018, en nedgang på en dag sammenlignet med året før. Siden 2013 har det vært en reduksjon i ventetider for voksne i psykisk helsevern på ni dager. Innen rusbehandling var ventetiden stabil på 34 dager. Her har det vært en reduksjon på 27 dager siden 2013.

Økning i ventetidene innen somatikk

Innen somatikk gikk ventetiden opp med to dager fra 2017 til 2018. Siden de fleste pasientene i spesialisthelsetjenesten mottar somatiske tjenester, gikk også gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter samlet opp med to dager i samme periode: Fra 57 dager i 2017, til 59 dager i 2018.

- Vi har sett en kraftig nedgang i ventetider på 15 dager fra 2013 og frem til i dag. Det er gledelig, men jeg er ikke fornøyd med at den gjennomsnittlige ventetiden totalt sett nå øker. Jeg har tatt opp utviklingen med helseregionene og understreket at jeg forventer tiltak på de områdene hvor ventetidene øker. Målet er at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres og være under 50 dager innen 2021, sier helseminister Bent Høie.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

Til toppen