Krav om bredt tilbud om ettermontering av adaptere som kan digitalisere radiomottaket i bil innen 2015

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Analog FM-radio vil etter planen avvikles i 2017 (ev. 2019) dersom visse vilkår fastsatt av Stortinget er oppfylt. Ett av vilkårene som må være oppfylt er at det må foreligge teknisk tilfredsstillende og rimelige adapterløsninger for radio i bil innen 2015.

- For at overgangen til digitalradio skal gå mest mulig smertefritt, er det viktig at det er gode tekniske løsninger for at folk skal kunne lytte til digital radio der de befinner seg, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Derfor setter vi som en forutsetning for full overgang til digitale radiosendinger at bileiere over hele landet skal ha god mulighet for ettermontering av adaptere til bruk i bil. Minst halvparten av landets kommuner og alle fylker må ha et tilbud om ettermontering på plass i 2015 for at det skal kunne bli slukking av FM-nettet i 2017, fortsetter statsråden.

Digitalisering av radiomottaket i bil er avgjørende for at FM‐avviklingen kan finne sted. En betydelig andel av total radiolytting skjer i bil, men bare en liten andel av dagens bilpark har i dag digitalt radiomottak. Med mindre man skaffer bil med digital radio innen 2017, vil en DAB-adapter være det mest praktiske og rimeligste alternativet.

Stortingsflertallet forutsatte derfor ved behandlingen av digitalradiomeldingen (Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet) at departementet i løpet av 2013 presiserer hva som ligger i kravet om at det innen 2015 må foreligge teknisk tilfredsstillende og rimelige adapterløsninger for radio i bil.