Krav om kortbetaling på alle nye ladestasjoner fra 1. juli

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp av klimagasser, og transportsektoren må dermed også ta en stor del av utslippskuttene. Et viktig bidrag er å elektrifisere veitransporten. Men hvis vi skal få flere til å velge elbil, må ladetilbudet langs veiene være godt utbygd, og det må være enkelt å bruke. Derfor vil det nå bli stilt krav om kortbetaling på alle nye ladepunkt som operatør bestiller etter 1. juli, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

ladebilde_red.jpgFoto: Kjell Brataas, Samferdselsdepartementet

Kravet om kortbetaling kommer som en oppfølging av regjeringens nasjonale ladestrategi, som ble lagt fram i desember i fjor. Med ladestrategien tok regjeringen grep om hvordan ladetilbudet skal utvikles framover, blant annet knyttet til brukervennlighet.

I første omgang krav til nye ladepunkter fra og med 50 kW

– Ladetilbudet langs veiene være enkelt å bruke hvis vi skal få flere til å kjøre elbil. I dag opplever mange lading av bilen som vanskelig. Flere aktører tilbyr lading med app eller egen brikke, som bare fungerer på deres egne ladepunkt. Det kan virke unødvendig komplisert for brukerne. Derfor vil vi nå stille krav om betaling for lading av elbil skal kunne gjøres ved bruk av bankkort på alle nye ladepunkter, sier Nygård.

Kravet om kortbetaling vil i første omgang kun gjelde for nye ladestolper med effektuttak fra og med 50 kW som operatør bestiller etter 1. juli.