Kristiansandsregionen kan forhandle om en byvekstavtale

– Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Kristiansandsregionen kan nå nullvekstmålet for personbiltransport. Jeg er glad for å endelig kunne si at det er klart for å starte forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fredag inviterte Samferdselsdepartementet Kristiansandsregionen til markeringen av forhandlingsstart om en byvekstavtale. Regjeringen har fastsatt et mandat som skal legges til grunn for forhandlingene. Statens vegvesen skal lede forhandlingene og det legges opp til å komme raskt i gang.

– En viktig del av byvekstavtalen er å samordne areal- og transportplanleggingen. Regjeringen ønsker et aktivt samarbeid med regionale og lokale aktører for å støtte utviklingen av Kristiansandsregionen som et godt sted å bo og leve, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Byvekstavtalene skal legge til rette for en utvikling i tråd med nullvekstmålet, der vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Hovedformålet er å skape attraktive og klima- og miljøvennlige byer med god fremkommelighet.

– De fire største byene våre og Tromsø har allerede byvekstavtaler. Nå ligger alt til rette for at Kristiansandsregionen skal kunne starte forhandlinger. Vi er glade for å kunne inngå et langsiktig og forpliktende samarbeid gjennom en byvekstavtale for Kristiansandsregionen, sier Nygård.

Statssekretær Tom Kaslsås fra SD, statssekretær Sigrun Prestbakmo overleverer mandat for forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen
Statssekretær Tom Kaslsås fra SD og statssekretær Sigrun Prestbakmo fra KDD overleverer mandat for forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen Foto: Kristoffer Rød-Lindberg/SD