Kristin Danielsen får forlenget åremål som direktør for Norsk kulturråd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsdepartementet har forlenget åremålet for Kristin Danielsen for en ny periode på 6 år. Danielsen ble tilsatt i stillingen første gang i 2016, og skal nå være direktør for Norsk kulturråd fram til 2028.

- Kristin Danielsen har ledet Norsk kulturråd gjennom en stor omstillingsprosess, og under hennes ledelse har Norsk kulturråd håndtert nye og omfattende oppgaver. Med sin brede erfaring fra kunst- og kulturfeltet, både som utøvende kunstner og som leder av flere kulturvirksomheter, er jeg sikker på at Danielsen vil fortsette å videreutvikle Norsk kulturråd til et tidsriktig kulturpolitisk organ for hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Norsk kulturråd er en statlig virksomhet som har hele landet som virkeområde, og har kontorer både i Trondheim og Bodø, i tillegg til i Oslo. Virksomheten forvalter en rekke oppgaver på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet og er sekretariat for de kollegiale organene som styrer Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

Norsk kulturråd skal stimulere til et mangfoldig kunst- og kulturuttrykk, bidra til å løfte fram kunsten og kulturens rolle i samfunnet og legge til rette for kunstnerisk virksomhet og utvikling. Norsk kulturråd har utviklings- og forvaltningsoppgaver på kulturområdet, herunder tilskuddsforvaltning, statistikk og analyse, oppgaver knyttet til nasjonal museumsutvikling,

kulturell og kreativ næring, nasjonale minoriteter og internasjonalt kultursamarbeid. Virksomheten er også nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

- Vi i regjeringa er glade for at Danielsens åremål er forlenga, og vi vi ser fram til å fortsette det tette samarbeid, slik at Norsk kulturråd fortsatt kan gi oss et godt faglig grunnlag for utvikling av kulturpolitikken, avslutter Trettebergstuen.