Kritisk mangel på kompetanse i samisk språk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I 2021 bestilte Kommunal- og distriktsdepartementet en kartlegging av kompetanse i samisk språk og kultur i forvaltningsområdet for samiske språk. Rapporten fra NORCE er nå klar.

– Vi har mottatt en grundig og gjennomarbeidet rapport fra NORCE som får fram utfordringene med å sikre kompetanse i samisk språk og kultur, sier statssekretær Nancy Porsanger Anti.

I forvaltningsområdet er kommunale, fylkeskommunale og statlige organ i kommunene forpliktet til å legge til rette for bruk av samisk. De som bruker samiske språk i kontakt med et offentlig organ i dette området, har i mange tilfeller krav på å få svar på samisk. I dag inngår 13 kommuner i forvaltningsområdet.

Dessverre viser rapporten at det er stor mangel på samisk språkkompetanse i forvaltningskommunene, med unntak av i områder der samisk språk står sterkt og brukes som hverdagsspråk av innbyggerne. Språksituasjonen er særlig kritisk i lulesamisk- og sørsamiske områder, ifølge NORCE. Det er spesielt utfordrende å beholde kompetanse i skoleverket og helsesektoren.

– Dette vil regjeringen gjøre noe med. Rapporten vi har fått fra NORCE er et godt grunnlagsmateriale til det videre arbeidet med å styrke samiske språk, sier statssekretæren.

Les rapporten: Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i forvaltningskommunene.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00