Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene

I 2021 bestilte Kommunal- og distriktsdepartementet fra NORCE en kartlegging av kompetanse i samisk språk og kultur i forvaltningsområdet for samiske språk.

Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene (PDF)