Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kryssing av Sognefjorden: Samferdselsdepartementet har fastsatt mandat for siste konseptvalgutredning om ferjefri E39

Samferdselsdepartementet har fastsatt mandat for konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Sognefjorden. Utredningen skal se på ulike måter å krysse fjorden på, enten som fast samband eller alternative ferjeløsninger.

Dette går fram av et brev til Vegdirektoratet.

- Med dette blir den siste konseptvalgutredningen for ferjefri E39 satt i gang. Målet med utredningen er å redusere Sognefjorden som barriere. E39 skal bli en effektiv nasjonal transportåre. Moderne transportinfrastruktur er ett av regjeringens mest tydelige mål, slik at vi knytter landet sammen på en god måte og gir næringslivet bedre vekstvilkår, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er ulike varianter av kryssinger av Sognefjorden i dagens korridor for E39 mellom Oppedal og Lavik som skal utredes. I brevet understreker departementet at selv om det er et begrenset geografisk område som skal analyseres, vil endringer i sambandet over fjorden ha virkninger langt utover det aktuelle utredningsområdet.

KVU E39 Kryssing av Sognefjorden skal være ferdig i løpet av våren 2016.

Se også brev av 28. september 2015 til Vegdirektoratet (pdf)

Til toppen