Kultur- og likestillingsministeren på friluftslivtur med barn og unge med funksjonsnedsettelsermed

Sted: Hagemannsparken, Holmestrand