Kultur- og likestillingsministeren åpner arrangørkonferansen 2021

Sted: Hamar kulturhus