Kultur- og likestillingsministeren åpner høringsmøte med kulturbransjen om kompensasjonsforskriften

Sted: