Kultur- og likestillingsministeren deler ut prisen Årets nynorskkommune 2021en dler

Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass