Kultur- og likestillingsministeren har digitalt møte med Fellesorganisasjonen (FO)

Sted: