Kultur- og likestillingsministeren har møter med kulturinstitusjoner

Sted: Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har møter med etatsledere på kulturfeltet, LO Kultur og Spekters sektorråd for kultur