Kultur- og likestillingsministeren møter organisasjoner

Sted: Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møter organisasjoner på feltet kjønn og seksualitetsmangfold og organisasjoner som arbeider mot muslimfiendtlighet.