Kultur- og likestillingsministeren til stede på konsultasjonsmøte med KS

Sted: Kulturdepartementet