Kultur- og likestillingsministeren til stede på oppstartsmøte for arbeidet med boklov

Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass