32 millioner til kultursamarbeid

EØS-midlene

Hva har Jo Strømgren Kompani, Oslo jødiske museum, Arkitekthøgskolen i Bergen, Kunsthall Grenland og Notodden Bluesfestival til felles?

Foto: Jo Strømgren Kompani/Oslo jødiske museum/Notodden Bluesfestival

Hva har Jo Strømgren Kompani, Oslo jødiske museum, Arkitekthøgskolen i Bergen, Kunsthall Grenland og Notodden Bluesfestival til felles?

Alle har fått støtte fra det polsk-norske kulturprogrammet gjennom EØS-midlene. I alt er 20 polsk-norske samarbeidsprosjekter tildelt ca. 32 millioner kroner. Programmet skal fremme mangfold i kunst og kultur, fremme kulturell dialog og styrke samarbeidet mellom Norge og Polen.

– Vi gleder oss over den store interessen for polsk-norsk samarbeid. Både store og små prosjekter har fått støtte og 37 aktører fra hele det norske kulturfeltet er representert. Det blir spennende å følge prosjektene videre, sier Anne Aasheim, direktør i Kulturrådet.

Se fullstendig liste over tildelinger på Kulturrådets nettsider

Store og små
Prosjektene varierer både i størrelse, type aktører og tema. Et av prosjektene er et samarbeid mellom blant andre Jødisk kulturfestival, Oslo Jødiske Museum og Bente Kahan Foundation om å promotere kunnskap om jiddisk språk og kultur (ca. 2,3 millioner kr). Aktiviteter inkluderer bl.a. en oppsetning av Jon Fosses Leve Hemmeleg i Wroclaw.

Jo Strømgren Kompani har fått støtte til et samarbeid med Polish Dance Theatre i Poznan og islandske Association of Independent Theatres. Prosjektet, som får ca. 3,7 millioner kr i støtte, skal blant annet utvikle en felles koreografi.

Norsk-polske relasjoner innen elektronisk musikk er utgangspunkt for prosjektet «Eastern Waves: Warszaw-Oslo» hvor NOTAM samarbeider med polske Foundation. Prosjektet skal blant annet resultere i ny-utgivelser av elektroniske musikkverk av Arne Nordheim og Kåre Kolberg og nye verk av Maja Ratkje og Helge Steen.

Andre som har fått støtte, er Arkitekthøgskolen i Bergen som samarbeider med Museum for samtidskunst i Warszawa. Prosjektet skal belyse Oscar Hansens rolle innen arkitektur og visuell kunst i Norge og Polen (ca. 1,2 millioner kr) og skal bl.a. resultere i en utstilling som skal vises i Samtidskunstmuseet i Barcelona.

Fortellerfestivalen og Norsk Fortellerforum er med i et teater- og litteraturprosjekt med Wroclaw-West Cultural Centre (ca. 900 000 kr). Suwalki og Notodden kommuner og Notodden Bluesfestival har fått støtte til bluesfestivaler i Polen og Norge (ca. 870 000 kr). I tillegg samarbeider Hardanger og Voss Museum og Riksantikvaren med Det maritime museet i Gdansk om lokale båtbyggingsteknikker (ca. 1 million kr). 

Flere utlysninger kommer
Gjennom EØS-midlene finansierer Norge kulturutvekslingsprogrammer med ti land: Polen, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Portugal, Romania, Bulgaria, Slovakia, Spania, Ungarn. Kulturrådet har en aktiv rolle i utviklingen og oppfølgingen av flere av disse programmene. Det kommer en rekke nye utlysninger i månedene framover.

 

Til toppen