Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kulturlandskapskurs for ungdom

Utvalgte Kulturlandskap

På Stråholmen i Telemark ble det i 2012 arrangert kulturlandskapskurs for ungdom hvor de har lært om kulturhistorien i det utvalgte kulturlandskapet. Denne sommeren er de igjen med på å ta et tak i restaureringen av området.

Ytters i Telemarksskjærgården ligger de to øyene Stråholmen og Jomfruland, som har fått status som Telemarks Utvalgte Kulturlandskap. Øyene er i motsetning til resten av skjærgården flate, med et åpent og intakt kulturlandskap. Her finnes det også flere naturtyper og arter som har forsvunnet i andre deler av landet.

Økt kunnskap og interesse hos ungdom

Sommeren 2012 ble det arrangert et kulturlandskapskurs over fem dager for ungdom fra de to øyene. Målsettingen for kurset var å gi ungdommene kunnskap om de store kulturelle og biologiske verdiene som finnes på øyene. De fikk også øvet seg på praktisk bruk av redskaper og maskinelt utstyr. Ungdommens tippforeldre drev som fiskebønder og los i skjærgården, og kulturhistorien som ligger bak er en av tingene kurset ønsket å formidle.

I juli 2012 ble det arrangert kulturlandskapskurs for 17 ungdommer fra Jomfruland og Stråholmen. Her fikk de kunnskap om kulturelle og biologiske verdier i det utvalgte kulturlandskapet, historisk bakgrunn, og praktisk bruk av redskaper og maskinelt utstyr for å kunne være med på å ivareta kulturlandskapet i fremtiden.
I juli 2012 ble det arrangert kulturlandskapskurs for 17 ungdommer fra Jomfruland og Stråholmen. Her fikk de kunnskap om kulturelle og biologiske verdier i det utvalgte kulturlandskapet, historisk bakgrunn, og praktisk bruk av redskaper og maskinelt utstyr for å kunne være med på å ivareta kulturlandskapet i fremtiden. Foto: Torstein Kiil

Etter fem dager med kurs, fikk ungdommene lønnet arbeid i form av rydding av busk og kratt, og restaurering av steingjerder. Både kurset og skjøtselarbeidet ble meget populært, og sommerjobben har fortsatt siden. I sommer skal de samme ungdommene igjen ta i et tak for restaureringen av området. Kulturlandskapet er avhengig av årlig pleie fra både mennesker og dyr, og ved å gi ungdom kunnskap og interesse for dette får forhåpentligvis området den nødvendige skjøtselen også i fremtiden. Å gi ungdommen lønn for arbeidet er mulig ved hjelp av midler fra Utvalgte Kulturlandskap.

Økt bevissthet rundt forvaltning

Gjengroing av gammel beitemark er et problem også i disse områdene, etter at gårdbrukere med husdyr omtrent har blitt halvert siden 1960-tallet. Det har skjedd mye i det utvalgte kulturlandskapet i de senere årene som understreker viktigheten av vedlikehold og skjøtsel. Stråholmen var nesten igjengrodd i 1995, men har etter omfattende manuell rydding og beitende villsau er øya nesten tilbake til slik den var før. På Jomfruland finner vi mange truede og sårbare arter som nesten har forsvunnet fra landet vårt, og det har nå i mange år blitt utført målrettet skjøtsel for å ivareta artsmangfoldet.

Fra 2011 har det blitt arrangert dugnad for sommergjester og fastboende for å gjenåpne områder med gammel beitemark på øyene. Det gamle kulturlandskapet vokser for hver dugnad ettersom kvist, busker og kratt blir ryddet unna, og områdene som blir ryddet holdes ved like av slått og beitedyr. Statusen som utvalgt kulturlandskap har økt bevisstheten om hvor viktig riktig forvaltning er, både for å ivareta kulturlandskapet og artsmangfoldet i området. 

Gjennom satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det flere av områdene som har fått mulighet til å utvikle nye og ivareta allerede fungerende næringer basert på landbruket. Landbruks- og matdepartementet la frem en Stortingsmelding i begynnelsen av juni som omhandler vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Med den vil departementet legge til rette for økt næringsutvikling hos de enkelte gårdene, og bedre utnyttelse av de samlede ressursene gården har. Noe av det Stortingsmeldingen tar opp er lokalmat og reiseliv, og i årets jordbruksavtale ble det innført en ny ordning for utsiktsrydding i kulturlandskapet. Ordningen er spesielt innrettet mot samarbeid med reiselivsnæringen. – Det er satt av 20 millioner kroner for 2015/2016. Formålet er rydding av veikanter, utsiktspunkt og kulturlandskap som er av særlig verdifull karakter, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Interessen for vedlikehold og skjøtsel av landskapet har gjort at det hvert år blir arrangert dugnad for sommergjester og fastboende i området. Omkring 25 store og små møter opp for å rydde unna kvist, stammer, ved, kratt og busker, og er med på å bidra at kulturlandskapet vokser for hver dugnad.
Interessen for vedlikehold og skjøtsel av landskapet har gjort at det hvert år blir arrangert dugnad for sommergjester og fastboende i området. Omkring 25 store og små møter opp for å rydde unna kvist, stammer, ved, kratt og busker, og er med på å bidra at kulturlandskapet vokser for hver dugnad. Foto: Erling Krogh

Utvalgte Kulturlandskap er en satsing som skal følge opp de nasjonale målene om å ivareta kulturlandskapet.Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet har vært sentrale i prosessen. De ulike områdene er plukket ut fordi de har store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer, og fordi grunneierne og andre aktører satser på å ta vare på dem som viktige kulturlandskap. Dette er avhengig av at landskapene er i bruk, samt vedlikehold og skjøtsel av områdene. De utvalgte områdene skal til sammen representere varierte kulturlandskapstyper i Norge. Det er i alt 22 områder med minst ett område i hvert fylke som er en del av satsingen. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av de utvalgte områdene, med både biologiske og kulturhistoriske verdier, samt å gi kunnskap og opplevelser, og være en ressurs for fremtiden.

Til toppen