Vis heile kalenderen

01.03.2016

  • Kulturminister Hofstad Helleland i Stortinget ved behandling av allmennkringkastingsmeldinga

    Linda Hofstad Helleland| regjeringen.no

    Kulturminister Linda Hofstad Helleland er til stades i Stortinget under behandling av Meld. St. 38 (2014–2015) Open og opplyst — Allmennkringkasting og mediemangfald

Til toppen