Kulturministeren inviterer: Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å styrke innsatsen mot ulovlig handel med kulturgjenstander inviterer kulturminister Thorhild Widvey til fellesnordisk fagkonferanse i Nasjonalbiblioteket i Oslo 2. og 3. desember 2015.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig handel med kulturgjenstander er et økende problem. FNs sikkerhetsråd vedtok i februar en resolusjon som forplikter medlemslandene til å iverksette tiltak. Utenriksministeren og kulturministeren hadde i mars en felles appell der fagmiljøer, næringsdrivende og publikum ble oppfordret til å vise aktsomhet. Regjeringen har også gitt økonomisk støtte til UNESCOs handlingsplan for Irak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander.

- Vi har alle latt oss sjokkere over ødeleggelsene av kulturminner i Syria. Kulturgjenstander omsettes på det illegale markedet for å finansiere virksomheten til ekstremistgrupper som IS og Al-Qaida. Nasjonale tiltak for bekjempe det illegale markedet kan redusere ekstremistenes muligheter til finansiering av våpen og terrorvirksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Fagkonferansen viderefører dette arbeidet, og skal styrke den fellesnordiske innsatsen mot ulovlig handel med kulturgjenstander. Konferansen følger opp de nordiske kulturministrenes vedtak i mai, og arrangeres med støtte fra Utenriksdepartementet og Nordisk ministerråd.

Konferansen skal øke kunnskapen hos berørte aktører, utveksle erfaringer og "beste praksis", samt drøfte muligheter for et tettere nordisk samarbeid om tiltak som bedre kan utnytte de nordiske landenes samlete ressurser.

Målgruppen er i første rekke etater, institusjoner og fageksperter som har et ansvar når det gjelder gjennomføring av tiltak for å hindre ulovlig handel.

Konferansens første dag vil være konsentrert om situasjonsbeskrivelser fra de fem nordiske land. Dette skal avdekke svakheter og behov, og synliggjøre potensialet for samarbeid. Dag to vil konferansen drøfte mulige konkrete samarbeidstiltak og vurdere hvordan  samarbeidsfordeler best kan utløses og utnyttes.

 Program og lenke til påmelding