Sven Mollekleiv Ridder av St.Olavs Orden

Kulturminister Thorhild Widveys hilsen 2.mars 2015

Kjære Sven,

Jeg vil starte med å si at jeg er dypt imponert og takknemlig for den innsatsen du gjør og har gjort. Og jeg er glad for at jeg får være med, når du i dag hedres for din innsats. 

Det er jo spesielt hyggelig at det skjer på din 60-årsdag.

Frivillighetens betydning for samfunnet er enorm. 

Uten at noen tar ansvar for andre enn seg og sitt, blir det et stusselig samfunn. Frivillig arbeid binder mennesker til hverandre og gir livet mening.

 Sven, du er i høyeste grad et menneske som tar ansvar for mer enn ditt eget.

Du har vært en bidragsyter hele livet, og har engasjert deg i idrett, i arbeid for de frivillige, og ikke minst i Røde Kors, både nasjonalt og internasjonalt.

 Da du i fjor høst ble gjenvalgt som president i Norges Røde Kors i tre nye år, sa du følgende i din tale til landsmøtet:

 ”Når det er så mange inne i varmen, er det desto kaldere å stå utenfor”

 Dette er ord som sier mye om hvem du er.

Slik jeg kjenner deg, er du kompromissløs når det kommer til menneskers verdighet og retten til det humanitære initiativ.

Du har en enestående evne til å berøre og til å bli berørt. Din evne til å se mennesker - gir andre den gaven det er å bli sett. Og du er ikke opptatt av rang og prestisje – alle behandles likt. 

Jeg har vært så heldig å få være steder sammen med deg ved en rekke anledninger, og jeg må si at det er fascinerende å se hvordan du møter mennesker. Du er like entusiastisk enten du besøker en av Røde Kors lokalforeninger, eller taler på store internasjonale konferanser.

Du har evnen til å gjøre engasjement og ekte følelser om til praktisk handling. Ikke bare på egne vegne, men gjennom å mobilisere til frivillig innsats.

Du kommer gjennom TV-ruta og radiohøyttalerne og gir oss andre et innblikk i den menneskelige nød og lidelse som du ser – det være seg i Syria eller i Oslos gater. Vi opplever ditt engasjement, og det vekker vårt eget.

Jeg vil gjerne takke deg for at du på denne måten er med på å gjøre samfunnet vårt mer medmenneskelig – mer humant.

Vi trenger å minnes på at verden kan oppleves kald, både utenfor vår egen stuedør, og utenfor våre grenser. Og vi trenger å minnes på at vi kan og bør bidra for å gjøre noe med det. Både for andres del, og for vår egen.

For å si det med dine egne ord:

Vi skal ikke slutte å ha det bra, og støtte opp om norske idrettslag, selv om det er kriser andre steder i verden. Men det gjør oss godt å bry oss om andre.”

Gratulerer med en velfortjent utmerkelse. Gratulerer med dagen.

Og igjen; takk for den innsatsen du har lagt ned.