Kunngjøring av tilskudd for 2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har kunngjort tilskuddsmidler for 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet har kunngjort tilskuddsmidler for 2014. 

Tilskuddsordningene omfatter:

  • aktiviteter for barn i asylmottak
  • frivillige organisasjoner i redningstjenesten
  • kriminalitetsforebyggende tiltak
  • prosjektmidler på prostitusjonsfeltet
  • retur- og tilbakevendingstiltak
  • spesielle rettshjelpstiltak.

Det skal i tillegg utlyses midler til en ordning for tiggere og for arbeid mot vold i nære relasjoner.

Fristen for å søke tilskudd er 1. februar.

Se utlysningene her