Kunnskapdepartementet inviterer til høringsmøte om nytt fraværsregelverk

Utdanningsdirektoratet sendte i januar forslag til endringer i reglene om fraværsgrensen og føring av fravær i videregående skole på høring. Nå inviterer Kunnskapsdepartementet til et møte om høringsforslaget.

Kunnskapsdepartementet har som mål å utforme et fraværsregelverk som bidrar til å redusere fraværet og fører til at elevene er mest mulig til stede på skolen.

For å bidra til å få saken best mulig belyst, inviterer Kunnskapsdepartementet til et møte om høringsforslaget. Møtet er åpent, med forbehold om antall plasser.

Høringen er åpen for alle og har høringsfrist 8. april.

Praktisk informasjon

Tid: 5. april kl. 12.30–14.30. Møt opp i god tid.

Sted: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo

Påmelding innen utgangen av 3. april kl. 12.00 til Ole-Martin-Espegren.Gustad@kd.dep.no

Husk å ta med gyldig legitimasjon (førerkort (ikke elektronisk), pass eller nasjonalt ID-kort) og møt i god tid. Det er ikke tillatt å ta med bagasje inn i Kunnskapsdepartementet, bare håndveske eller en liten ryggsekk.