Kunnskapsdepartementet omgjør oppnevnelse av klagenemnd-leder

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch har besluttet å omgjøre oppnevningen av leder for Felles klagenemnd. Oppnevningen ble gjort i april 2022. Det vil nå oppnevnes en ny leder for klagenemnden.

KD gjenoppnevnte i april 2022 advokat Marianne Klausen som leder for Felles klagenemnd. Hun hadde da hatt én periode som leder og en kortere periode som nestleder. Forskriften som regulerer oppnevninger til Felles klagenemnd, slår fast at medlemmer bare kan oppnevnes for to perioder. Departementets vurdering i april 2022 var at denne begrensningen knyttet seg til antall oppnevninger i samme funksjon i styret (som henholdsvis medlem, nestleder eller leder).

– Det er viktig at studenter og andre kan ha full tillit til systemet for håndtering av fuskesaker, derfor kan det ikke hefte noen tvil om at oppnevningen av leder er håndtert på riktig måte. Siden denne saken kom på mitt bord, har det vært viktig for meg å ha full oversikt over saken før det ble trukket konklusjoner. På bakgrunn av en ny vurdering, har jeg nå konkludert med at oppnevningen av leder for felles klagenemnd i april 2022 er ugyldig, sier statsråd Sandra Borch.

Det får den umiddelbare konsekvens at Marianne Klausen fratrer som leder for nemnden. Kunnskapsdepartementet vil så raskt som mulig oppnevne en ny leder.

– Jeg understreker at Klausen ikke har noe ansvar for de vurderingene som departementet har gjort. Da hun ble gjenoppnevnt som leder av Felles klagenemnd i april 2022, spurte Klausen departementet om det var i tråd med reglene for oppnevning til nemnden. Det bekreftet KD at det var. Marianne Klausen har ledet Felles klagenemnd gjennom en krevende periode. Pandemien førte til en stor økning i antall fuskesaker, og utvikling av ny teknologi gjør det stadig vanskeligere å håndtere fuskesaker. Klausen og de øvrige medlemmene av Felles klagenemnd har gjort en viktig jobb for å behandle en stor saksmengde, sier Sandra Borch.

Kunnskapsdepartementet gjør nå en vurdering av hvilke konsekvenser dette får for vedtakene som klagenemnden har fattet etter april 2022.

– Det kan være saker som må behandles på nytt. Det er for tidlig å konkludere i dette spørsmålet nå, men det vil vi gjøre så raskt vi kan, sier Borch.