Priv. til red.

Kunnskapsministeren til Bergen: Kick-off for arbeidet med nytt innhald i ungdomsskulen

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Måndag 2. mai besøker kunnskapsminister Tonje Brenna Skranevatnet skule i Bergen. Der vil ho greie ut om sine planar for nytt innhald i ungdomsskulen.

Tid: Måndag 2. mai kl. 11 – 12.30

Sted: Skranevatnet skole, Sandslivegen 98, Bergen

Kl. 11 – 11.30

 

 

 

Kl. 11.40 - 12.30

 

Rektor og elevar tek imot  statsråden.

Statsråden held innlegg om kva ho vil gjere med ungdomsskulen.

Ho får dei fyrste innspela frå ungdommane.

 

Statsråden deltek i Fysisk, aktiv læring (FAL) i to ulike klassar. Skulen satsar på praktisk læring, noko regjeringa ynskjer meir av.

Ho møter elevar og lærarar på 10. og 7. trinn, som driv med samfunnsfag/kunst- og handverk og matematikk på ein spennande måte.

Tid til presse 

Pressa er velkomen, og det blir høve til å intervjue statsråden.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgivar i Kunnskapsdepartementet Cathrine Slaaen, tlf. 976 77 247 eller e-post casl@kd.dep.no