Vis hele kalenderen

07.05.2016

  • Kuslipp på Bygdøy kongsgård

    Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

    Sted: Bygdøy kongstård, Bygdøy

    Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er på plass når 60 melkekyr slippes ut på beite for første gang dette året.