Kvalitetssikring av CO2-fangst hos Fortum Oslo Varme

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har mottatt en ny ekstern kvalitetssikring av CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud i Oslo.

Den eksterne kvalitetssikringen anslår investeringskostnader med en styringsramme og kostnadsramme på 4 650 mill. kroner og 5 550 mill. kroner.  Sammenlignet med anslagene fra den eksterne kvalitetssikringen (KS2) i 2020 har kostnadsrammen og styringsrammen økt med henholdsvis 170 og 350 millioner kroner.  Kostnadsøkningen er primært knyttet til endringer i blant annet markedspriser.

Årlige driftskostnader uten sikring av strømpriser er anslått til en kostnadsramme på 285 mill. kroner og 355 mill. kroner Dette er en økning på henholdsvis 50 og 100 millioner kroner årlig sammenlignet med anslagene fra KS2 i 2020. Utviklingen kan i hovedsak forklares med økte strømpriser, og økte markedspriser generelt.

Den eksterne kvalitetssikringen er utarbeidet av Atkins og Oslo Economics på oppdrag av Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet. 

Selve rapporten med kostnadsanslag kan leses her.