Kvinner teller i kampen mot ekstremisme

- Vi må ta et felles løft for å bekjempe voldelig ekstremisme. Vi må få bedre kunnskap om årsakene, og vi må styrke samarbeidet mellom myndigheter og sivilt samfunn, sier statsminister Erna Solberg.

- Voldelig ekstremisme rammer kvinner og menn ulikt. Voldelige ekstremister har ofte et kvinnefiendtlig verdigrunnlag. I områder kontrollert av grupper som ISIL eller Boko Haram ser vi omfattende overgrep mot kvinner. Samtidig ser vi at kvinner i økende grad slutter seg til ekstremistenes rekker. Vi behøver mer kunnskap for å forstå denne utviklingen, slik at vi kan sette i gang effektive tiltak for forebygging og respons, sier statsminister Solberg.

På møtet i New York vil kvinner og menn som arbeider mot voldelig ekstremisme i noen av verdens farligste områder i Irak, Nigeria og Pakistan, dele sine erfaringer. Solberg er vertskap i samarbeid med lederen for UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, og lederen for Kvinnealliansen mot voldelig ekstremisme (Women's Alliance for Security Leadership), Sanam Anderlini.

Kvinneorganisasjoner i det sivile samfunn har lenge spilt en viktig rolle i det langsiktige og forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme.

- Regjeringen er opptatt av utveksling av idéer mellom myndigheter og det sivile samfunn. I Norge har vi gode erfaringer fra de årlige dialogmøtene. Vi ønsker å dele disse erfaringene med andre land. Det er grunnen til at vi sammen med den globale kvinnealliansen nå lanserer et global dialogforum, hvor kvinneorganisasjoner får mulighet til å sitte ned med myndigheter på høyt nivå, for å diskutere konkrete tiltak, sier Solberg. 

Den globale kvinnealliansen mot voldelig ekstremisme ble lansert etter konferansen om voldelig ekstremisme som fant sted i Oslo i juni 2015. Alliansen samler 90 organisasjoner i 29 land som alle arbeider for et fredeligere samfunn.

- Vi vil at vår politikk og de tiltak vi setter i gang, skal svare på de utfordringer og muligheter folk står overfor. Det betyr at også kvinner må høres. Om vi skal være relevante og effektive må deres vurderinger tas med. Disse fredsarbeiderne som vi skal føre dialog med, er viktige aktører og samarbeidspartnere for Norge, som det er vel verd å lytte til, sier Solberg.

Til toppen