Norges engasjement på Kypros

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har markert seg som en aktør for kvinner, fred og sikkerhet på Kypros og bidrar både gjennom EØS-midler og med støtte til Prio-senteret på Kypros.

For andre gang i historien er en norsk kvinne, generalmajor Ingrid Gjerde, styrkesjef for FNs fredsbevarende styrke på Kypros, Unficyp. Gjerde orienterte FNs sikkerhetsråd om situasjonen på Kypros onsdag 12. januar, under Norges formannskap i Sikkerhetsrådet.

Unficyp ble etablert i 1964. Norge deltok først i styrken fra 2014-2016 med styrkesjef generalmajor Kristin Lund og noen stabsoffiserer, og nå på nytt med Ingrid Gjerde, som tiltrådte i mai 2021. Politioverbetjent Ann-Kristin Kvilekval ledet politikomponenten i Unficyp fra 2017 til 2019.

Norge jobber aktivt for å øke kvinners deltakelse i FNs fredsoperasjoner, inklusive i lederposisjoner. Unficyp er et foregangseksempel med tredje kvinnelige styrkesjef på rad. Styrken har en høy kvinneandel både i militær- og politikomponenten.

Norge har tidligere også hatt en rolle med Espen Barth Eide som FNs spesialrådgiver, men har for øvrig ingen sentral rolle i Kypros-prosessen utenom å støtte FNs innsats i å få partene til forhandlingsbordet.

Norge støtter opp om FNs spesialutsending og om Unficyp i deres innsats for å skape dialog.

Senere i januar skal Sikkerhetsrådet diskutere om FN-styrkens mandat skal forlenges. Norge støtter forlengelse av mandatet.

Kypros har vært delt siden 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom den internasjonalt anerkjente Republikken Kypros og den nordlige delen av øya.