Historisk arkiv

Landbruk og mat: Ny departementsråd - Olav Ulleren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og mat: Olav Ulleren er i dag utnevnt som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet. Ulleren har siden 2002 vært ansatt i Kommunenes Sentralforbund (KS) som administrerende direktør.

Landbruk og mat: Olav Ulleren er i dag utnevnt som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet. Ulleren har siden 2002 vært ansatt i KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon - som administrerende direktør. 

Olav Ulleren er født i 1954. Han har veterinærmedisinsk embetseksamen fra Norges Veterinærhøgskole og masterstudiet Knowledge Management fra Bedriftsøkonomisk Institutt. Han har bred erfaring, blant annet som administrerende direktør i Bioparken AS, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet og ordfører i Tinn kommune.
 
- Olav Ulleren har gjennom det meste av sin karriere arbeidet opp mot ulike deler av verdikjeden knyttet til Landbruks- og matdepartementets område og har bred kjennskap til feltet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Med sin solide ledererfaring både fra politisk og administrativt nivå og sine personlige egenskaper har han gode forutsetninger for å møte utfordringene departementet står overfor, sier Brekk.  

Olav Ulleren er i dag utnevnt som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet etter Per Harald Grue. Foto: LMD
Olav Ulleren er i dag utnevnt som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet etter Per Harald Grue. Foto: LMD

Landbruk og mat: Olav Ulleren er i dag utnevnt som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen