Landbruks- og matminister holder pressekonferanse

Sted:

Landbruks- og matminister Sandra Borch holder pressekonferanse sammen med leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff og Tilleggsforhandlinger med jordbruket.