Landbruks- og matministeren møter de samiske veiviserne

Landbruks- og matdepartementet (LMD) hadde i dag besøk av de samiske veiviserne. I møtet fikk veiviserne en orientering om LMDs ansvarsområde med særlig vekt på reindriftsområdet. Veiviserne fikk også hilse på landbruks- og matminister Geir Pollestad.

– De samiske veiviserne gjør en viktig jobb. De bidrar til å spre kunnskap om samer og samisk kultur, og gjennom sin formidling til andre ungdommer bidrar de til positive holdninger og økt kunnskap, sier landbruks- og matministeren Geir Pollestad. 

Landbruks- og matminister Geir Pollestad med de samiske veiviserne.
Landbruks- og matminister Geir Pollestad med de samiske veiviserne. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Årets veivisere:

  • Jovnna Erke Varsi Solbakk er 23 år og vokst opp i Tana.
  • Therese Olsen 22 år og kommer fra Skånland.
  • Per-Henning Mathisen 24 år og vokst opp i Nesseby kommune.
  • Linn-Maggi Jannok Joma 19 år og er fra Snåsa. 

De samiske veivisere er studenter i samisk kultur- og samfunnskunnskap ved Samisk høgskole i Kautokeino. De er samisk ungdom som skal formidle kunnskap om kulturen sin i direkte kommunikasjon med andre ungdommer, samt reiser rundt på skoler og informerer om egen hverdag, kultur og tradisjoner. En del av opplæringen for veiviserne er besøk i departementene, der de skal få innsikt i hvordan forvaltningen fungerer og hvordan de ulike departementene jobber med samiske saker.