Landbruks- og matministerens svar i Stortingets muntlig spørretime 9.11.2022 om matvareprisene

Spørsmål fra representantene Sivert Bjørnstad (FrP)  og Lene Westgaard-Halle (H)

Spørsmål fra representant Sivert Bjørnstad (FrP) 

Landbruks- og matministerens svar til Bjørnstad

Spørsmål fra representant Lene Westgaard-Halle (H)

Landbruks- og matministerens svar til Westgaard-Halle