Landbruksdirektoratet har lyst ut nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Har din organisasjon/institusjon et utviklingsprosjekt innen næringsutvikling eller kompetanseheving i landbruket, så kan dere nå søke om tilskudd til tiltaket hos Landbruksdirektoratet.

Tiltakene skal bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket og bidra til fellesskapsløsninger innen næringsutvikling og kompetanseheving av nasjonal nytteverdi.

Midlene er avsatt over jordbruksavtalen. Årets ramme er på om lag 15 millioner kroner. For 2023 er følgende områder særskilt prioritert;

  • Prosjekt innen grøntsektorens verdikjede som følger opp de anbefalte innsatsområdene i rapporten «Grøntsektoren mot 2035». 
  • Prosjekter på områdene næringsutvikling, rekrutterings- og mobiliseringstiltak innen økologisk landbruk.
  • Prosjekt som omhandler Kunnskapsoverføring innen investeringer i løsdriftsfjøs.

Søknadsfrist er 13. oktober.

Du kan lese mer om saken og søke om prosjektmidler hos Landbruksdirektoratet Utlysning av Nasjonale tilretteleggingsmidler 2023 - Landbruksdirektoratet.