Landbruksdirektoratet skal foreslå retningslinjer for beredskapslagring av matkorn

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås en bevilgning på 20 millioner kroner til etablering av en ordning med beredskapslagring av matkorn tilsvarende 2-3 måneders forbruk. Landbruks- og matdepartementet gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å utarbeide forslag til retningslinjer for hvordan beredskapslagringen skal gjennomføres.

– Matsikkerheten i Norge er per i dag god. Samtidig må vi ha beredskap for at ting kan forandre seg som følge av sikkerhetspolitiske kriser, klimaendringer og naturhendelser. Vi har utredet om vi skal ha beredskapslager og nå starter vi det viktige arbeidet med å etablere beredskapslager for korn, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Forslaget til retningslinjer skal være klart innen 20. februar 2023.

Korn i binge.
Korn. Foto: Torbjørn Tandberg