Landbruksministrene i Norge og Sverige enige om videre prosess for den grensekryssende reindriften

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch har i dag hatt bilateralt møte om den grensekryssende reindriften med sin svenske kollega, näringsminister Anna-Caren Sätherberg. De er enige om veien videre.

Møtet fant sted i forbindelse med Nordisk ministerråd sitt møte i Tromsø.

Statsrådene er enige om at en manglende konvensjon skaper utfordringer knyttet til den grensekryssende reindriften. Statsrådene er enige om en prosess og videre dialog for å se på mulige løsninger som ivaretar reindriftsinteressene i begge land.

Utgangspunktet for de kommende drøftelsene er den fremforhandlede konvensjonen fra 2009. Arbeidet skal påbegynnes kommende høst. Statsrådene vil komme tilbake til saken nå det foreligger noe mer konkret.