Lars Fause fortsetter som sysselmester de neste tre årene

Lars Fause (59) ble i statsråd i dag åremålbeskikket til en ny periode som sysselmester på Svalbard. Han har vært sysselmester siden juni 2021. Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på Svalbard.

Lars Fause er sysselmester på Svalbard
Lars Fause er sysselmester på Svalbard. Foto: Trygve Olsen

Fause er jurist, og var, før han ble sysselmester, statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Fra 2008 til 2010 var han assisterende sysselmann på Svalbard, som det het før stillingstittelen ble endret i 2021.

– Fauses erfaring som sysselmester er verdifull, og med tre nye år som sysselmester sørger Fause for kontinuitet. Sysselmesteren er sentral i iverksettelsen av svalbardpolitikken, og han er viktig som regjeringens øverste representant på øygruppen. Jeg er derfor glad for at Fause fortsetter i stillingen, sier svalbardminister og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppa, og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer. 

Les mer om Sysselmesteren