Nyheter

Lavere strømregning i kommunale boliger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har økt bevilgningen til Enova med 750 millioner kroner etter budsjettforliket med SV. Dette er en viktig styrking som vil komme både næringsliv og privatpersoner til gode. 100 millioner skal i 2022 gå til energitiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger.

- Regjeringen er opptatt av hvordan økte strømpriser særlig rammer husstander med lave inntekter. Vi iverksetter derfor nå gjennom Enova en ordning for energitiltak i kommunale boliger i 2022. Det vil på sikt gi mindre energiforbruk og lavere strømregninger for beboerne, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Relativt utbredte energitiltak som etterisolering og bytting av vindu kan være utfordrende å gjennomføre for husholdninger som har anstrengt økonomi. Mange med lave inntekter bor dessuten i leide boliger der de som leietakere har liten mulighet til å gjennomføre energitiltak i boligen de leier.

Husholdninger med lave inntekter

Ordningen skal administreres av Enova og vil ta tak i noe av det uforløste potensialet for energioppgradering i kommunale boliger, og på sikt bidra til lavere strømregninger for husholdningene som bor i dem. Enova ser for seg å bruke over 100 millioner kroner i 2022 og vil ferdigstille detaljene rundt ordningen i løpet av januar.

- Regjeringen har allerede tatt en rekke grep for å dempe effekten av de økte strømprisene. Vi har etablert en omfattende strømstønadsordning rettet mot alle husholdninger. I tillegg vil økt bostøtte og kompensasjon for økt sosialhjelp til kommunene særlig hjelpe de som har minst. Denne nye ordningen treffer de husholdningene med lave inntekter som bor i kommunale boliger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringen vil videre se i bredt på hvem som eventuelt skal forvalte mulige ordninger for energitiltak i boliger for husstander med lave inntekter og vurdere aktuelle løsninger for å videreføre ordningen utenfor Enova.

Et virkemiddel for teknologimodning

Regjeringens styrking av Enova med 750 millioner kroner gjennom budsjettforliket, vil gi utslippskutt, teknologiutvikling og omstilling i næringslivet. I tillegg er det satt av penger til hurtigladestasjoner for elbiler.

Enova skal bidra til å avlaste risiko og kostnader for de som er først ute med å teste nye løsninger. Dette er viktig ettersom det i alle sektorer, blant annet innenfor industrien og i transportsektoren, i dag ikke finnes kommersielt tilgjengelige løsninger for å kutte utslippene tilstrekkelig.

- Enova er et viktig virkemiddel for å bidra til teknologiutvikling slik at klimavennlige løsninger blir bedre og billigere og i neste omgang kan tas i bruk uten støtte. Det er viktig at noen går foran for at alle andre i neste omgang skal ha bedre og billigere løsninger å velge mellom. Enova skal fortsette å ha denne rollen, når teknologier blir modne må andre virkemidler ta over, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet har inngått en tilleggsavtale med Enova om forvaltningen av den økte bevilgningen på 750 millioner kroner. Det vil, i tråd med den overordnede styringen av Enova, være opp til Enova å innrette støtten basert på deres erfaringer og faglige vurderinger.

Du kan lese tilleggsavtalen her.