Ledig embete som avdelingsdirektør

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I Energi- og vannressursavdelingen er det et ledig embete som avdelingsdirektør for seksjon for nett, energibruk og marked.

Seksjon for nett, energibruk og marked (NEM) har ansvar for effektiv drift og utvikling av det norske energisystemet og for å legge til rette for effektiv bruk av energi.

Seksjonen følger bl.a. opp det norske og nordiske kraftmarkedet, reguleringen av strømnettselskapene, tiltak for effektiv drift og utvikling av kraftsystemet, EUs regelverk knyttet til energieffektivisering og det indre energimarked, krafthandelen med utlandet, sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen, eierskapet i Statnett SF, elsertifikatsystemet, virkemidler for energieffektivisering og sluttbrukermarkedet for strøm og varme.

Les mer i stillingsutlysningen

Les mer om Olje- og energidepartementet som arbeidsplass på Jobb i OED.

NB! Den opprinnelige søknadsfristen var 13. juni. Denne er nå forlenget til utgangen av 10. august.