Leger i kommunene får unntak for enkelte kompetansekrav

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

For å legge til rette for at innbyggerne skal få tilstrekkelig tilgang på legetjenester i kommunene, forlenges og utvides unntak for kompetansekrav for fastleger og i legevakt.

– Flere kommuner er i en presset situasjon og sliter med å rekruttere fastleger. For at kommunene lettere skal kunne sikre forsvarlig legebemanning gir vi unntak for enkelte kompetansekrav ut 2023. Vi vil i god tid før dette vurdere eventuelle mer permanente løsninger. Anbefalingene til den hurtigarbeidende ekspertgruppen og dialog med KS og Legeforeningen blir viktig i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

De midlertidige endringene åpner for at leger som ikke er spesialister i allmennmedisin eller er under spesialisering kan tiltre vikariat som fastleger. Det betyr blant annet at kommunene midlertidig kan benytte danske leger som ikke har fullført LIS1 som fastleger. Endringene gjør også at leger som er ferdig med LIS1 kan ha legevakt uten bakvakt frem til og med 31. desember 2023.

Unntaket ble første gang innført 26. mai 2020 i tilfeller med kapasitetsutfordringer under pandemien, og senere også grunnet økt antall pasienter fra Ukraina. Unntaksvilkåret som nå er innført, omfatter kapasitetsproblemer grunnet rekrutteringsutfordringer generelt, og er ikke begrenset til kapasitetsutfordringer som skyldes pandemi eller økt antall personer som er fordrevet fra Ukraina. Unntaksvilkåret skal kun benyttes når det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig allmennlegekompetanse i kommunene.

Endringene i kompetanseforskriften, akuttmedisinforskriften og tilhørende endringer i trygderefusjonsforskriften ble vedtatt fredag 28 oktober.