Line Coll ny direktør i Datatilsynet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt Line Coll som ny direktør i Datatilsynet.

Line Coll
Line Coll Foto: Wikborg Rein / Fotograf Erik Buraas, STUDIO B13

- Line Coll har lang erfaring fra personvernarbeid i både offentlig og privat sektor, og kjenner personvernområdet svært godt. Jeg er svært tilfreds med at hun har takket ja til det viktige samfunnsoppdraget det er å lede Datatilsynet de kommende seks årene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Line Coll (49) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med personvernspørsmål gjennom hele sin karriere. Hun er i dag partner i advokatfirmaet Wikborg Rein, og er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Coll har i tillegg erfaring som advokat fra Equinor ASA, fra advokatfirmaet Wiersholm og fra Norges Bank Investment Management. I perioden 2007-2008 var hun sekretær for Personvernkommisjonen som leverte sin rapport i 2009, og fra 2004 til 2007 arbeidet hun som forsker ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

-Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven og til å jobbe med alle de dyktige fagpersonene i Datatilsynet. Det er en spennende og utfordrende tid for personvernet, og jeg ser frem til å få spille en rolle i det viktige arbeidet Datatilsynet gjør, sier Coll.

Line Coll etterfølger Bjørn Erik Thon, som tidligere i år gikk over i ny stilling som likestillings- og diskrimineringsombud.

 

Om Datatilsynet

Datatilsynet er et faglig uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Datatilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn med etterlevelse av personopplysningsloven og personvernforordningen, gi råd og veiledning om etterlevelse av regelverket og derigjennom bidra til at alle har godt personvern. Tilsynet skal dessuten følge med på utviklingen for personvernet og delta i den offentlige debatten om spørsmål av betydning for borgernes personvern.