Lønnsoppgjøret

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I forbindelse med årets lønnsoppgjør har partene i frontfaget henvendt seg til statsministeren og anmodet om at det foretas endringer i permitteringsordningen. I tillegg har mekleren henvendt seg vedrørende en utredning av behovet for endringer i lov- og regelverk knyttet til pensjonsordninger i privat sektor.

Regjeringen legger vekt på et godt trepartssamarbeid. Det er særlig viktig for norske arbeidsplasser i den situasjonen norsk økonomi nå er inne i at partene kan enes om et moderat lønnsoppgjør. Regjeringen har derfor valgt å imøtekomme henvendelsene.

Regjeringen vil i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslå for Stortinget å utvide permitteringsordningen slik perioden samlet blir 52 uker. Det finnes ledige jobber og i deler av landet går ledigheten ned. For det norske velferdssamfunnet er det viktig at arbeidskraften benyttes slik at verdiskapingen blir så høy som mulig. For å sikre at arbeidsgivere grundig vurderer behovet for å holde på arbeidskraften, vil Regjeringen foreslå en ny periode med lønnsplikt for arbeidsgiverne i 5 dager etter utløpet av dagens periode med dagpenger.

Den nærmere innretning av et utredningsarbeid om tjenestepensjonsordninger i privat sektor vil bli avklart senere, i samråd med partene.