Lønsoppgjeret i staten er i gang

Staten og hovudsamanslutningane møttest i dag, 22. april, for å starte lønsoppgjeret i staten. Fristen for oppgjeret er ved midnatt 30. april.

Bildet viser lederne i hovedsammenslutningene i staten og statens forhandlingsleder stilt opp ved siden av hverandre
Partane er representerte av (f.v.) Jens B. Jahren, leder i YS Stat, Egil André Aas, leder i LO Stat, Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat, Gisle Norheim, statens personaldirektør og Guro E. Lind, leder i Unio stat. Foto: DFD

I år er det eit hovudoppgjer der partane i staten forhandlar om økonomi og om alle elementa i hovudtariffavtalane.

– Staten går inn i desse forhandlingane med krav om ein hovudtariffavtale for det statlege tariffområdet. Dette er viktig for å hindre utilsikta lønsforskjellar for tilsette i same stillingsgrupper i staten. Dette er også viktig for å fremje god lønspolitikk lokalt i verksemdene og for staten samla sett. Vidare håpar eg at partane kjem fram til løysingar innanfor den økonomiske ramma som er forhandla fram av frontfanget, seier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Statens personaldirektør, Gisle Norheim, forhandlar på vegner av staten. Han møtte i dag representantar for hovudsamanslutningane Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 20 00